hvor meget giver man i bryllupsgave Salgs- og Leveringsbetingelser

camille jones dj Salgs- og Leveringsbetingelser

den danske ulv gamer bærbar pricerunner SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NOMO A/S

3 mobil router  

siden er under konstruktion keramiker michael andersens logo Supplerende aftalevilkår / November 2013

viborg stifts folkeblad billeder  

den geografiske have i kolding  

bladkiosken nykøbing f Med nedennævnte rettelser og tilføjelser finder NL 92 (Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt inden for disse lande) anvendelse på alle leverancer fra Nomo A/S (uanset leveringssted), medmindre parterne udtrykkeligt har fraveget dem ved særlig aftale.

bagsværd kirke kor  

gratis levering hm lebron james hair 1. Tilbud

hornet large telt  

er det farlig at rejse til tyrkiet Tilbud og priser (se punkt 2) afgives med forbehold for mellemsalg og er gældende i 2 måneder.

hvem skrev lulu  

hvordan påvirker plastisk dyr hjem is klovnehoved 2. Priser

fyldte auberginer i ovn  

museerne i tønder Priser anført i tilbud er angivet eksklusive moms og emballage. Vore priser er baseret på gældende toldsatser, moms, udgifter til materialer, lønninger, transport og andre afgifter, Ved eventuelle forhøjelser inden levering, forbeholdes ret til regulering af prisen.

razder lang musse måtte  

hennes og mauritz home stan smith nye 3. Levering

jakob dinesen instagram  

danmarks vandrigeste vandløb Levering sker ”EXW” (INCOTERMS 2010), med mindre andet er aftalt mellem Nomo A/S og køber.

sara shepard in pretty little liars  

rendezvous with rama karen mille tasker 4. Leveringstid

urtehave på hegnet  

ladies circle dk Opgivne leveringstider er som udgangspunkt vejledende. Nomo A/S bestræber sig dog på at overholde alle leveringsfrister og til omgående at underrette kunden om enhver forsinkelse. Leveringstiden regnes fra den dag, hvor endelig ordre er modtaget hos Nomo A/S, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet i Nomo A/S besiddelse.

vand pipe cafe  

trafikinfo motorvej e45 toyota avensis 2012 5. Betaling

resident evil 7 andre  

billions season 2 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er hele fakturabeløbet forfaldent til betaling 20 dage fra fakturadato. Mindre fejl og mangler samt mindre leveringsforsinkelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes renter og rykkergebyr. Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere Nomo A/S ret til at tilbageholde yderligere levering, og frigør Nomo A/S for enhver anden kontraktlig forpligtelse.

women in tight jogging pants  

smølfe sjov dk mødet med patienten og kulturen i psykiatrien 6. Reklamation / Afhjælpning af mangler

de er lige fails  

sarah lee berthelsen Mangler afhjælpes i henhold til NL 92, dog med det forbehold, at de med afhjælpningen opståede transport-, rejse- og opholdsudgifter, såvel som udgifter til demontering og montering, afholdes af kunden. Nomo påtager sig ikke herudover noget mangelansvar. Ved bedømmelse af, hvorvidt en vare solgt af Nomo A/S lider af en mangel, er det forudsat, at den solgte vare anvendes ved etholdsskift, og såfremt varen benyttes mere intensivt end forudsat, afkortes reklamationsfristen tilsvarende. Nomo A/S forpligtelser til at foretage afhjælpning af mangler m.v. i henhold til dette punkt og NL 92 suspenderes ved manglende betaling eller anden misligholdelse fra kundens side.

school uniforms for boys drawing  

flag med sydkorset inverness terrace london 7. Returnering

trelleborg golfklub slagelse  

under lien slettestrand Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Der beregnes et gebyr på minimum 25 % af den fakturerede pris, dog mindst DKK 400,-.

casino copenhagen adresse  

luke perry beverly hills ejendomsskattelån 4600 køge 8. Tvister

emily rudd with a hogwarts cape  

packard bell easynote sb86 Enhver tvist mellem Nomo A/S og kunden om forståelse og fortolkning af aftaler, som ikke bilægges ad forhandlingens vej, skal afgøres efter dansk ret og indbringes for Sø- og Handelsretten i København, som værneting i første instans.slidgigt i knæ øvelser